Επικαιρότητα

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια :

« Προμήθεια αλατιού οδοποιίας για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Μύκης »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: "Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Μύκης"

Ο ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: " Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Μ ύ κ η ς " εκτιμώμενης αξίας 37.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Pages

Πρόσκληση - Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκήσιμης γαίας

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Pages