Επικαιρότητα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :

"Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στους οικισμούς Μάνταινα και Κότινο"

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Καλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μύκης ,  επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου , να προσέλθουν στο γραφείο αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου για τη θεώρηση των αδειών τους.

Pages