Έκδοση ψηφίσματος αιτήματος εργαζομένων με πεντάμηνη σύμβαση εργασίας για παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας