ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 152/3268/16-3-2016 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ