ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 213/15 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ.ΕΡΓ. ΜΕ Σ.Ε. ΙΔ.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ