ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 261/5291/10-5-2016 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ