ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 262/2015 ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ