ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 265/2015 ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ