ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 344/2015 ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ