ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 497/2015 ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ