ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 562/2015 ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ