ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 659/2015 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ