ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 741/25323/29-12-2015 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ