ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 742/2015 ΛΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦ ΕΡΓΑΣΙΑΣ