ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 87/1878/15-2-2016 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ