Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου