ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ