ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 15/01/2015