ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/01/2015