ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 25/02/2015