Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2016