Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των γραφείων Κ.Ε.Π. των Δ.Ε. Κοτύλης, Θερμών, Σατρών, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου (εκτός των Κ.Ε.Π., των Δ.Ε. Κοτύλης, Θερμών και Σατρών, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει στα  10.788,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 70-6474.002 με τίτλο «Διοργάνωση δράσης στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης από εθελοντές κτηνιάτρους , στα πλαίσια του 4039/2012 , κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019» 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών τροχήλατων καθισμάτων για τις ανάγκες των γραφείων του Δήμου Μύκης και 15 μη τροχήλατων καθισμάτων συνομιλητού για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στις κάτωθι εργασίες επισκευής σε καθίσματα γραφείου και καθίσματα συνομιλητών του Δήμου Μύκης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών μέχρι σήμερα Τετάρτη 24/4/2019 εώς και τις 14:00 μ.μ.
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία διατροφής των φιλοξενούμενων που θα συμμετέχουν στη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

Η δαπάνη για την υπηρεσία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 70-6474.002 με τίτλο «Διοργάνωση δράσης στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης από εθελοντές κτηνιάτρους , στα πλαίσια του 4039/2012 , κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019» 

Pages