Διακηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του υποέργου «Αμοιβή Συμβούλου Βασικού Μελετητή» προϋπολογισμού 13.413,12 ευρώ με το Φ.Π.Α., το οποίο
χρηματοδοτείται σε βάρος του έργου ¨ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΤΥΛΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΤΥΛΗΣ)¨ με Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ03100003, παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, η οποία θα κατατεθεί στην επιτροπή διαπραγμάτευσης, στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στις 07/09/2020 και ώρα 10:00.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επιπλέον ειδών φαρμακείου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" της ΚΔΕΜ, λόγω των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν για τον περιορισμό του COVID-19 και της γενικής κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία του κοροναϊού, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί να προβεί στην προμήθεια υφασμάτινων ολόσωμων φορμών εργασίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες καθαρισμού - απολύμανσης όλων των δημοτικών χώρων, σε όλους τους οικισμούς, στα πλαίσια ενεργειών εξάπλωσης του COVID-19, όπως αναλύεται στη συννημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : " Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση των PRESS CONTAINER απορριμμάτων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης ".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του, όπως αναλύεται στη συννημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγγωνισμού για την ανάθεση του έργου : " Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Ωραίου , Εχίνου και των Δ Ε Κοτύλης , Σατρών , Θερμών".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης, στα πλαίσια προληπτικών  ενεργειών προς αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, προτίθεται να τυπώσει φυλλάδια προς ενημέρωση όλων των δημοτών, σύμφωνα με τη συνημμένη περιγραφή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Pages