Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, και προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι εκδηλώσεις, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εδεσμάτων για την παράθεση εκ μέρους του Δημάρχου της δεξίωσης που θα δοθεί στο χώρο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, και προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι εκδηλώσεις, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια στεφάνων για να κατατεθούν την ημέρα της εορτής, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης , Δ.Κ. Εχίνου και Δ.Κ. Ωραίου".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση για το προσωπικό του (τακτικό, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ), ανά δικαιούμενη Υπηρεσία (Τεχνική, Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Ύδρευση), από την υπογραφή της σύμβασης εώς και 31/12/2019, όπως αναλύεται στις συνημμένες προσκλήσεις για υποβολή προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (τεχνική υπηρεσία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εννέα (9) τεμαχίων USB Token (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής), για τους υπαλλήλους του Δήμου, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των επισυναπτόμενων στη συνημμένη πρόσκληση, ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.544,108€ με Φ.Π.Α....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, όπως αναλύεται στην συνημμένη πρόσκληση, προϋπολογισμού εώς 467,98€ με το Φ.Π.Α....

Pages