Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εννέα (9) τεμαχίων USB Token (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής), για τους υπαλλήλους του Δήμου, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των επισυναπτόμενων στη συνημμένη πρόσκληση, ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.544,108€ με Φ.Π.Α....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, όπως αναλύεται στην συνημμένη πρόσκληση, προϋπολογισμού εώς 467,98€ με το Φ.Π.Α....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου (εκτός των Κ.Ε.Π.) όπως αναλύεται παρακάτω, προϋπολογισμού 4.064,31€...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : ¨Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε οικ. Δ.Ε. Θερμών και Δ.Κ. Μύκης¨.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης στα πλαίσια της διοργάνωσης του 14ου Φεστιβάλ Νεολαίας Κενταύρου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια υλικών, προκειμένου να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκειμένου να συμμετάσχουμε στην προμήθεια τυπωμένων πολο (μπλούζες) για τα μέλη διοργάνωσης του 14ου Φεστιβάλ Νεολαίας Κενταύρου, θα προβούμε στην ανωτέρω προμήθεια, ποσού 470,00€ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Pages