Διακηρύξεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ιευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Δημοτική ΕπιχείρησηΑνάπτυξης Μύκης Ν.Ξάνθης (Κ.Δ.Ε.Μ.)

Αιτήσεις υποβάλλονται από την επομένη μέρα της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης (βλέπε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.)) στον τοπικό τύπο και για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 εώς και Δευτέρα 23 Απριλίου 2018.

 

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών -Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 65/2018  (ΑΔΑ : Ω79ΜΩΚΛ-ΨΓΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μύκης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, των Αντλιοστασίων Λυμάτων και των Αντλιοστασίων Ύδρευσης του Δήμου Μύκης, όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 2/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :

"Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στους οικισμούς Μάνταινα και Κότινο"

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και 28ης Οκτωβρίου 1940, και προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι εκδηλώσεις σύμφωνα με την πάγια πρακτική, ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών σημαιοστολισμού...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, και προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι εκδηλώσεις σύμφωνα με την πάγια πρακτική, ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια στεφάνων...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενόψει του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, και προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι εκδηλώσεις σύμφωνα με την πάγια πρακτική, ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί  στην προμήθεια εδεσμάτων...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Pages