Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται, ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, και προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι εκδηλώσεις, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, να προβεί στην προμήθεια στεφάνων για να κατατεθούν την ημέρα της εορτής, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Μύκης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : "Ασφαλτόστρωση δρόμου σε οικισμούς Δημοτικής Κονότητας Εχίνου και Δημοτικής Ενότητας  Κοτύλης , Θερμών και Σατρών ".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Εχίνου και των Δημοτικών Ενοτήτων Κοτύλης και Σατρών".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης προσφοράς...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια TONER για τις ανάγκες των μηχανημάτων (φωτοτυπικών-εκτυπωτών) του Δήμου όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Pages