Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στις κάτωθι εργασίες επισκευής σε καθίσματα γραφείου και καθίσματα συνομιλητών του Δήμου Μύκης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών μέχρι σήμερα Τετάρτη 24/4/2019 εώς και τις 14:00 μ.μ.
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία διατροφής των φιλοξενούμενων που θα συμμετέχουν στη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

Η δαπάνη για την υπηρεσία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 70-6474.002 με τίτλο «Διοργάνωση δράσης στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης από εθελοντές κτηνιάτρους , στα πλαίσια του 4039/2012 , κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019» 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού απαραίτητου για τη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

Η δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στα  1.345,40€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 70-6474.002 με τίτλο «Διοργάνωση δράσης στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης από εθελοντές κτηνιάτρους , στα πλαίσια του 4039/2012 , κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019» 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη χρήση φωτοτυπικών/πολυμηχανημάτων με Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) διάρκειας τριών (3) ετών και δικαίωμα αγοράς...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  για την διαμονή σε ξενοδοχείο της κτηνιατρικής ομάδας με τους βοηθούς της που θα συμμετέχει στη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικ. Δ.Ε. Μύκης “

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Pages