Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Ξενώνων και Λουτρώνων Ιαματικών Πηγών Δ.Ε. Θερμών, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών των φωτοτυπικών μηχανημάτων που βρίσκονται στη Δ/νση Δ/κών και Οικ/κών υπηρεσιών και στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, λόγω ανάγκης επισκευής αυτών για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσίων, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) μικροφώνων κι ενός (1) επιτοίχιου χρονομέτρου για την αίθουσα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την καλύτερη διεξαγωγή των ανωτέρω συνεδριάσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης", προϋπολογισμού 29.991,57€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Κ. ΜΥΚΗΣ και Τ.Κ. ΩΡΑΙΟΥ", προϋπολογισμού μελέτης 56.480,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μίας ντουλάπας-αρχείου γραφείου για το πρώην κοινοτικό κατάστημα Μύκης, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Pages