Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης»

Ο Δήμος Μύκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ» - ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», στο Δήμο Μύκης που εδρεύει στη Σμίνθη Ν.Ξάνθης.

Πρόσκληση - Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκήσιμης γαίας

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Γνωστοποιούμε ότι με το αριθ. 10164/9-6-2017 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ η  ΣΟΧ 1/2017 (4008/22-3-2017),

στα πλαίσια της οποίας υποβλήθηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη (σχετική και η αριθ.

9273/358/16-6-2017 απόφασή μας) και ως εκ τούτου  δεν θα καταρτισθούν πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Στο άμεσο μέλλον θα επαναπροκηρύξουμε εκ νέου  τις θέσεις προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.

 

 

 

 

Κλήρωση είκοσι δύο αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ανακοινώνεται οτι θα χορηγθούν με κλήρωση είκοσι δύο άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τος μέχρι της 26 Μαΐου 2017 στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Pages