Νέα - Ανακοινώσεις

Δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης

Σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 834/2017 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ( ΦΕΚ 1203/Β΄/05-04-2017) οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μύκης μπορούν να έχουν δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης μέσω του Προγράμματος «Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης».

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης:

Pages