Νέα - Ανακοινώσεις

Αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης

Απόφαση του Δημάρχου Μύκης σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μύκης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Απόφαση Δημάρχου 37/652/19.01.2017

Ανακοίνωση - Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών

Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών.

Ανακοίνωση.

Pages