Επικαιρότητα

Πρόσκληση για την ανανέωση της υπηρεσίας καταχωρητή ονομάτων gr

 Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία ανανέωσης καταχωρητή ονομάτων gr στο διαδίκτυο. Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 31/2017 (ΑΔΑ : ΨΠΡΜΩΚΛ-ΓΟΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

Αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης

Απόφαση του Δημάρχου Μύκης σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μύκης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Απόφαση Δημάρχου 37/652/19.01.2017

Pages

Pages