Επικαιρότητα

Απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

Με την απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης προσαρμόστηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Κενταύρου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Στην απόφαση ενσωματώνεται και το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς.

Απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από χαλάζι της 22/06/2020

Ανακοινώνεται οτι ο ΕΛΓΑ απέστειλε σήμερα 23/03/2021 , τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από χαλάζι της 22/06/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Μύκης. 

Στα πορίσματα ζημιάς, που τους αφορούν,  οι παραγωγοί έχουν πλέον πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα μετά από σύνδεση, με τους κωδικούς taxis, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας : " Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μύκης".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages