Δελτίο Τύπου για την επικοινωνία με τον Δήμο Καστοριάς