ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 33/2017 ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ 17-1-2017