Αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης

Απόφαση του Δημάρχου Μύκης σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μύκης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Απόφαση Δημάρχου 37/652/19.01.2017