Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του 2016