Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το B΄ τρίμηνο του 2017