ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1Α/2017 "ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ"

Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης - μετά από διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων - κλάδου ΔΕ, ειδικότητας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ της ΣΟΧ 1Α/2017, Κέντρα Κοινότητας Δήμου Μύκης...

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΟΧ 1Α/2017