Έγκριση περιγραμμάτων των οικιστικών πυκνώσεων στους οικισμούς του Δήμου Μύκης

Με την 90/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων στους οικισμούς του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2018.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ 

Δημοτική Κοινότητα Μύκης 

Δημοτική Κοινότητα Εχίνου

Τοπική Κοινότητα Ωραίου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ

Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ

Τοπική Κοινότητα Θερμών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ 

Τοπική Κοινότητα Σατρών