Πρόσκληση σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής (έκτακτη)