Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Έργα υποδομής στις Δ.Ε. Κοτύλης, Θερμών και Σατρών»