ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019