ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019