ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019