ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 26ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 7799/4-11-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο θέμα: Κατεπείγουσα ανάγκη ανάθεσης προμήθειας συστημάτων ασφαλείας με κάμερες για το δημοτικό πάρκο του οικισμού Εχίνου Δήμου Μύκης