Ορισμός αναπληρωτή προέδρου

Απόφαση του προέδρου της Κοινότητας Θερμών για τον ορισμό αναπληρωτή.

ΑΠΟΦΑΣΗ