Επικαιρότητα

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του Μητρώου Πολιτών

                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2017

Αναρτήθηκαν την 10/1/2018 στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017

Δείτε τους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ ή JCB)

Pages