Επικαιρότητα

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Σατρών"

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
"Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Σατρών"
Εκτιμώμενης αξίας 18.600,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης"

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
"Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης"
Εκτιμώμενης αξίας 14.000,00 Ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.)

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Μύκης

Τη βαθιά του οδύνη για την τραγωδία στη Μάνδρα, στη Νέα Πέραμο και στα Μέγαρα Αττικής καθώς και τασυλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της θεομηνίας, εκφράζει ο Δήμαρχος Μύκης Τζεμήλ Καπζά

Συλλυπητήριο Μήνυμα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο:
¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ¨
Εκτιμώμενης αξίας 29.991,57 Ευρώ με Φ.Π.Α.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διανομή κατανεμητηρίων βοσκήσιμων γαιών έτους 2017

Με το 25279/07.11.2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Ξάνθης τέθηκαν στη διάθεση της υπηρεσίας οι καταστάσεις βοσκήσιμων γαιών που αφορούν το έτος 2017.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μύκης μπορούν να έχουν δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης μέσω του Προγράμματος «Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης». 

Pages

Διανομή κατανεμητηρίων βοσκήσιμων γαιών έτους 2017

Με το 25279/07.11.2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Ξάνθης τέθηκαν στη διάθεση της υπηρεσίας οι καταστάσεις βοσκήσιμων γαιών που αφορούν το έτος 2017.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Pages