Επικαιρότητα

Έγκριση περιγραμμάτων των οικιστικών πυκνώσεων στους οικισμούς του Δήμου Μύκης

Με την 90/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων στους οικισμούς του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2018.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ 

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση 3ου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον οικισμό Σμίνθης, του Δήμου Μύκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Σαρανταπέντε (45) είναι ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών που μπορούν να διατεθούν για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης σύμφωνα με την 168/2018 απόφαση της επιτροπής ανάπτυξης του περιφερειακού συμβουλίου.

Για τη δραστηριοποίηση του αδειούχου πωλητή απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η έγκριση ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε.

Pages

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών -Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 65/2018  (ΑΔΑ : Ω79ΜΩΚΛ-ΨΓΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μύκης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Pages