Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Μύκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *