Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μύκης.

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μύκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ