Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας : “Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Μύκης”. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ΕΕΣΣ/ΤΕΥΔ xml